CheckInAtWork nu ook bij leveringen van beton

Terug naar nieuws

CheckInAtWork nu ook bij leveringen van beton

Sinds 1 april is het toepassingsgebied van art. 30bis (“Werken in onroerende staat”) uitgebreid tot de levering van stortklaar beton aan de verbruikers, met of zonder plaatsing.

Concreet betekent bovenstaande dat u hoofdelijk aansprakelijk bent voor eventuele sociale schulden van de leverancier van het beton. U moet nagaan of de inhoudingsplicht van toepassing is op het moment dat u het contract afsluit én het moment waarop u de facturen betaalt.

Contracten met leveranciers van stortklaar beton moeten voortaan gemeld worden in de Aangifte van Werken. Ook de aanwezigheid van de chauffeur van de betonmixer op de werven die binnen het toepassingsgebied vallen, moet gemeld worden bij CheckInAtWork.

Meer weten? Contacteer ons