Aangifte van werken

Werfmelding voor de bouwsector

Onze toepassingen

Aangifte van werken (werfmelding)

Aangifte van werken | Werfmelding

Alle werken in onroerende staat en daarmee gelijkgestelde werken moeten gemeld worden bij de RSZ. Het is onmogelijk om alle werkzaamheden die onder 'aangifte van werken' vallen op te sommen. Daarom geven we volgende vuistregel mee : “Alle diensten moeten gemeld worden die in aanmerking komen om gefactureerd te worden met de verlegging van de heffing (btw verlegd)”.

Voor de goede orde nogmaals: hét criterium om te weten of de werfmelding verplicht is, is dus “werken in onroerende staat”. Ongeacht de hoedanigheid van de aannemer (zelfstandige of werkgever met personeel). En ongeacht het paritair comité waaronder zijn personeel valt. Dit betekent ook dat alle werken in onroerende staat die u uitvoert in opdracht voor particulieren meldingsplichtig zijn.

Vrijstelling

Er geldt een vrijstelling voor zeer kleine opdrachten (lager dan 5.000 euro excl. btw) waarbij men beroep doet op 1 onderaannemer. Ze geldt slechts onder de dubbele voorwaarde:
1. Het totaal bedrag van uw werk (het contract tussen uzelf en de eindklant/bouwheer) is lager dan 5.000 euro (excl. btw)
2. u doet slechts beroep op één enkele onderaannemer.

Werken in regie

Bij werken in regie moet u het bedrag van het contract verplicht aangeven in de werfmelding. Is het exacte bedrag nog niet gekend? Dan dient er een schatting gemaakt te worden van de prijzen van de werkzaamheden per jaar.

Meldingsplicht

De aangifte moet gedaan worden door de aannemer die rechtstreeks een contract sluit met de opdrachtgever. Ongeacht deze opdrachtgever een beroepspersoon of een particulier is.

Hoofdaannemer en onderaannemer

Als u zelf onderaannemer bent en u op uw beurt een onderaannemer aanstelt, dan moet u de gegevens van uw onderaannemer aan de hoofdaannemer bezorgen. Zo kan hij de aanvulling doen van de aangifte van werken.

Bouwpromotor

Een bouwpromotor wordt gelijkgesteld met de aannemer die de werken moet melden:
- Iedere aannemer die zijn eigen opdrachtgever of bouwheer is. D.w.z. die de bedoelde werken (werken in onroerende staat) zelf uitvoert. Of laat uitvoeren voor eigen rekening om daarna dat onroerend goed geheel of gedeeltelijk te vervreemden.
- Iedere aannemer die de bedoelde werken (werken in onroerende staat) voor eigen rekening uitvoert.

Met andere woorden: de bouwpromotor staat in voor de aangifte van werken, wanneer hij met de aannemer gelijkgesteld is.

Wenst u meer informatie over de aangifte van werken ? Neem contact op met ons via het formulier op onze site.

Meer informatie? Contacteer ons

 

Ontdek ook alles over: