AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE & CHECKINATWORK

Automatische online werfregistratie gekoppeld met Checkinatwork

Onze toepassingen

checkinatwork voor automatische werf registratie

Checkinatwork & werfregistratie kan automatisch

Hoe werkt het Checkinatwork & werfregistratie systeem? Via het Traxgo Track en Trace-systeem in uw voertuigen of via een mobiele prikklok ter plaatse meldt de persoon zich aan. Via de construbadge, ToBeLisa badge of zelfs via uw ID-card kan u zich registreren. Alle gegevens over de werf en werknemers worden naar het online Traxgo-platform verstuurd, verwerkt en volautomatisch doorgestuurd naar Checkinatwork.

Automatische aanwezigheidsregistratie - Checkinatwork

  • Traxgo maakt Checkinatwork eenvoudiger en tijdbesparend
  • Alles wordt 100% automatisch gelinkt met Checkinatwork
  • Gebruiksvriendelijke en veilige tool voor het managen van uw buitendienst en onderaannemers

Gratis demo of meer info? Contacteer ons

Werf registratie met CheckInAtWork

Registreren

Check in via ConstruBadge, LISAbadge, ID, key...
Het Traxgo Track and Trace-systeem is gelinkt met Checkinatwork.

Registreren kan op verschillende manieren:

Wie is verantwoordelijk voor Checkinatwork?
De aannemer is verantwoordelijk voor de terbeschikkingstelling van het registratiesysteem. Zowel de persoon die iemand tewerkstelt (werkgever, onderaannemer) als de persoon die het werk uitvoert (werknemer, zelfstandige) is verantwoordelijk voor de registratie.

Wat houdt registreren van aanwezigheid in?

Check in at work - Registratie op de werfVia Checkinatwork registreert u als werkgever of aannemer de aanwezigheid van uw eigen werknemers, van uw onderaannemers en van uw zelfstandige onderaannemers. Zij, als werknemer of zelfstandige onderaannemer, kunnen zich ook zelf in het systeem aanmelden. Het registreren moet dagelijks gebeuren, en wel vooraleer de persoon die de werken uitvoert aan het werk gaat.

Welke werken?

Het registreren is verplicht als het bedrag van de werken gelijk is aan of hoger is dan € 500 000. Enkele voorbeelden van werken: onderhoud van centrale verwarming, schoonmaken van gebouwen, onderhoud van terreinen, …

Wie moet geregistreerd worden?

Alle personen die werken in onroerende staat uitvoeren en alle personen die activiteiten uitvoeren die behoren tot de vleessector zijn betrokken en moeten geregistreerd worden.

  1. Andere personen, zoals de bouwdirectie verantwoordelijk voor het project, de bouwdirectie bevoegd voor de controle en de uitvoering, de coördinator die verantwoordelijk is voor de veiligheid en het welzijn tijdens de ontwikkeling van het bouwproject, de coördinator die verantwoordelijk is voor de veiligheid en het welzijn tijdens de uitvoering van het bouwproject, moeten ook geregistreerd worden.
  2. Iedereen die activiteiten uitvoert in verband met vleesbereidingen of vleesproducten en het slachten of uitsnijden van hoefdieren, gevogelte en konijnen in inrichtingen onderworpen aan de erkenning (erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties) van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Gratis demo of meer info? Contacteer ons

 

Ontdek ook alles over: