Aanwezigheidsregistratie

Verplichte registratie van aanwezigheid op de werf

Tijdregistratie

Aanwezigheidsregistratie

Sinds april 2014 is de befaamde aanwezigheidsregistratie van kracht. Prikklok | Aanwezigheidsregistratie systeem

Die zegt dat arbeiders die een onroerende activiteit uitvoeren op een werf van een bepaalde waarde, zich dienen te registreren alvorens het werk aan te vatten. Deze wetgeving werd gelanceerd om sociale dumping en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Zo heeft de RSZ dankzij deze Checkinatwork  een volledig beeld op iedereen die aanwezig is op een bepaalde werf.

Zoveel jaren later zien we dat er inderdaad heel wat bedrijven in de praktijk keurig de registraties doorvoeren. Maar het fenomeen van sociale dumping en andere blijven jammer genoeg bestaan.

Om nog een stap verder te gaan, ondertekenden de vakbonden en werkgevers uit de Belgische bouwsector een plan voor eerlijke concurrentie. Samen met de staatssecretaris voor Sociale Fraudebestrijding en minister van Zelfstandigen hebben ze een plan klaar om de sociale dumping in de sector aan te pakken. Dit is niet alleen in het belang van zowel de Belgische werknemers als werkgevers, maar van de overheid die jaarlijks 11% van haar totale inkomsten (20,1 miljard) aan de Belgische bouwnijverheid te danken heeft.

Wenst u meer informatie over aanwezigheidsregistratie of het registratiesysteem? Neem contact op met ons via het formulier op onze site.

Meer informatie? Contacteer ons

 

Ontdek ook alles over: