Bedrijven vaker gehackt en besmet

Terug naar nieuws
De ICT Barometer is een tweemaandelijks onderzoek naar de ontwikkelingen op het gebied van ict. In totaal zijn ruim zeshonderd ict-professionals ondervraagd.
Naarmate een bedrijf meer werknemers telt, neem ook de kans op een virus of hackpoging toe, concludeert E&Y. Grotere bedrijven blijken ook vaker aangifte te doen bij de politie, waarschijnlijk omdat bij hen de schade hoger is.

Van de kleine bedrijven (tot twintig werknemers) heeft 35 procent het afgelopen jaar te maken gehad met virussen of een computerinbraak. Dit percentage stijgt naarmate het bedrijf groter wordt.

Zo heeft 39 procent van de organisaties met twintig tot honderd werknemers te kampen gehad met een virus of hack. Bij bedrijven met honderd tot vijfhonderd werknemers is dit 57 procent. Bij organisaties met meer dan vijfhonderd werknemers zegt 61 procent getroffen te zijn.
Gemiddeld doet 19 procent van de ondervraagde bedrijven aangifte van een computerinbraak. 31 Procent van de bedrijven met meer dan vijfhonderd werknemers doet aangifte. Bij de kleinere bedrijven is dit 13 procent.
De schade als gevolg van een hack of virus loopt uiteen. Volgens E&Y bedraagt deze in driekwart van de gevallen niet meer dan vijftig uur aan gemiste productiviteit per jaar. Toch zegt 20 procent van de ondervraagden meer dan honderd uur arbeidsproductiviteit te verliezen.