CRM Partner, customer relation management voor je KMO ? De Trends ...

Terug naar nieuws

Om te verkopen heb je nodig ...? Juist KLANTEN !
Die klanten verkrijg je via LEADS,... en eenmaal ze klant zijn moet je aan Klant Relatie Beheer doen ... CRM.

Steeds vaker zien KMO's het belang in van een direct en persoonlijk klantencontact.
Tijd dus om te investeren in een oplossing  die hen in staat stelt om via meerdere kanalen met de klanten in contact te treden.
Aan de basis staat dan veelal het CRM-Systeem !

De Klant staat CENTRAAL, een Relatie Management Systeem voor klantenbeheer dringt zich dus op ! 

CRM-Systemen werden in grote bedrijven vooral gebruikt door de verkoopsafdelingen. Goeie adequate klanten informatie is echter ook zeer waardevol voor andere afdelingen, zoals klant nazorg, of marketing. Met een CRM Partner kan je als bedrijf klantcentraal gaan werken ! Je moet vooral een GLOBAAL beeld kunnen krijgen van je klantenbasis. Op die manier kan je de klant ook het snelst bedienen via alle mogelijke kanalen.

Analyse tools doen hun intrede !

Hoe meer data je verzamelt van je klantenbasis, hoe belangrijker de analyse tools ! Het voorsorteren van info in CRM Partner speelt hierbij een grote rol. De juiste data kunnen op bepaalde ogenblikken gaan leiden tot voorspellingen, de doos van pandora voor de verkoper ! Denk maar aan het inschatten van je leads, klant marge probabiliteit, enz ...

Gebruik van Sociale Media in je klant relatie management systeem !

CRM Partner is geïntegreerd met je sociale media kanalen. Zowel voor verkoop, marketing als klantennazorg is dit een zeer belangrijke evolutie.
Het herkennen van influencers bvb. kan je leadscoring bijsturen als je er als verkoper juist mee omgaat.

Cloud, Cloud, Cloud - of Software As A Service !

Je kan de klassieke tools zoals Excel en je Outlook gebruiken als CRM systeem. Het ondeelbaar zijn van dergelijke bestanden en de grootte ervan op termijn maken deze tools op termijn onhandelbaar. CRM Partner is een licht Webbased pakket dat altijd en overal beschikbaar is. Medewerkers kunnen op die manier locatieonafhankelijk werken en kunnen op een steeds korter eisende markt inspelen. Mobiele toegang tot je klantenbestand is voor de reizende verkoper een absolute must geworden !

 

CRM Partner is verkrijgbaar in SAAS model en aan een zeer lage instapkost, laat je overtuigen : kurt.ghekiere@traxgo.be