Infocop - briefingplatform voor politiezones

Terug naar nieuws

Politie Zone Vlas en Traxgo BVBA slaan de handen in elkaar voor het ontwikkelen van een moderne, webgebaseerde en database georiënteerde briefings en debriefingstool.

In het raam van de verdere uitbouw van de informatiehuishouding en in het biezonder om de informatiegestuurde werking binnen de Politie Zones nog beter te kunnen invullen, had Politie Zone Vlas behoefte aan een oplossing die erin voorziet de leden van de verschillende directies, voorafgaand aan de uitvoering van hun reguliere dienst, op een gestructureerde en moderne manier te informeren.

INFOCOP, een ASP/SQL gestuurde oplossing, laat toe de kwaliteit van de briefings en debriefings in hoofdzaak te verhogen en te optimaliseren.

Hoofdinspecteur Piet Devulder,  samen met Stefaan Vandommele, de drijvende kracht achter het project stelt het als volgt : 'Het gebruik van INFOCOP draagt in hoofdzaak bij tot het adequaat vervullen van de collectieve en individuele taken en opdrachten en biedt een meerwaarde bij het crossdirectioneel delen van de beschikbare informatie.'

De beschikbare informatie, die zowel van operationele als adminsitratieve aard kan zijn, wordt er op een zodanige wijze in verwerkt, dat ze een hulp is bij de goede uitvoering van de opdrachten en van de missie eigen aan de Politie Zones.

Deze briefingstool kwam in bijzonder tot stand dankzij de overtuigde leiding van de PolitieZone Vlas (Kortrijk - Kuurne - Lendelede) en onder impuls van het functioneel beheer.

Er is zeer grote interesse bij de Vlaamse Politie zones voor gebruik van deze tool. Er bestaat op heden nog niet echt een centraal gestuurde informatie databank die, naast info tevens de dagelijkse briefings, die veelal via een projector op een scherm worden geprojecteerd, van alle meest up to date info kan voorzien.
De kwaliteit wordt voortaan gegarandeerd, doordat de directies funktioneel beheer on the fly aanpassingen kunnen doen en de meest recente feedback van bijvoorbeeld een car jacking of een roofoverval kunnen ingeven.