InfoCop, infoDoc en InfoPop ten dienste van de federale politie

Terug naar nieuws

Excellente politiezorg als strategie

Menige lokale politiezones kozen er resoluut voor om EPZ als strategie voor hun organisatie te aanzien.
De ambitie om voortdurend aandacht te schenken aan de maatregelen van maatschappelijke veiligheid, de pijlers van gemeenschapsgerichte politiezorg, de kenmerken van informatiegestuurde politiezorg, de principes van optimale bedrijfsvoering, de groepen van belanghebbenden en de organisatiegebieden, wordt dan ook van meet af aan niet als een utopie gezien, doch wel als een uitdaging om continue als organisatie te verbeteren en een excellente organisatie te beogen.

Sterke focus op informatiegestuurde politiezorg ...

Onder impuls van van de politiezone Vlas (Kortrijk - Kuurne - Lendelede), kwam een project tot stand waarbij gebruik werd gemaakt van een Publiek Private Samenwerking (PPS).

Vanuit het strategisch kader, met een sterke focus op informatiegestuurde politiezorg, werden vanuit de politiezone Vlas, in nauw samenwerkingsverband met de private partner, enkele producten uitgebouwd die het voorlopige optimum van gebruikersgemak en strategisch-analystische doelstellingen, bereiken. Één van de belangrijkste doelstellingen hierbij was het laten ontwikkelen van enkele tools die uiterst eenvoudig moduleerbaar en parametriseerbaar waren naar eender welke politionele of zelfs bestuurlijke omgeving. Op die manier moest operationele aansturing ketengericht, intern en extern georiënteerd, in de praktijk kunnen worden gebracht. Essentieel was ook de doelstelling om via de tools gecentraliseerd informatie te kunnen inwinnen als antwoord van het 'terrein'.

Het gaat om webbased producten die in PPS werden ontwikkeld  en waardoor operationele informatie cross-directioneel (en desgevallend zone-overschrijdend) wordt aangeboden aan alle leden van de organisatie voor het aansturen van de operationele activiteiten. Diezelfde tools zijn ontworpen om via een forum on-line feedback te kunnen geven bij de gegeven opdrachten.

Ondertussen worden de tools - die zijn opgebouwd als een “open source” - gebruikt door o.m. de politiezones Grensleie, Dilbeek, Mechelen, 't Houtsche, Tienen, … (allen gebruiken InfoCOP) en tonen andere korpsen, zoals de politiezones Beringen - Ham - Tessenderlo en Voorkempen sterke interesse om deze te integreren in hun werking.

Voor de PZ Vlas is het uitwisselen van de beschikbare informatie vanuit een versterkte operationele aansturing en samenwerking met de gebiedswerking en de gemeenschapswachten van de stad Kortrijk via de tool InfoSTAD, het summum van ketengericht werken binnen het EPZ-concept.