Invullen contract

Onderstaand formulier kunt u invullen voor het aangaan van de overeenkomst met Traxgo Nederland.


    Elk abonnement wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar en wordt na afloop hiervan telkens met 1 jaar stilzwijgend verlengd. De abonnementen worden per maand gefactureerd uitsluitend door middel van automatische incasso. Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Op aanvraag zenden wij u deze uiteraard toe. Dit ingevulde formulier wordt verstuurd naar support@traxgo.nl en u ontvangt een kopie op het ingevulde email adres.