Sigfox netwerk

Sigfox voor smart measuring, mobility en smart cities

Onze toepassingen

Het Sigfox netwerk

Sigfox netwerk en de vele Sigfox toepassingen | TraxgoVia de netwerken van Sigfox kunnen sensoren, elektriciteitsmeters, slimme horloges en zelfs wasmachines aan het internet gekoppeld worden. Met goedkope infrastructuur maakt het Sigfox netwerk het internet der dingen effectief mogelijk.

De sensoren die in de geconnecteerde toestellen zitten moeten altijd verbonden zijn met het internet. Op regelmatige basis sturen ze dan kleine hoeveelheden data over het netwerk, naar de backend van de eigenaar. Sigfox neemt hierbij de rol van operator op zich. Hiervoor gebruiken ze het vrij beschikbare 2G-spectrum om de verbinding mogelijk te maken.

Sigfox kom zo in zekere zin wel op het terrein van traditionele operatoren. Maar de chips die ze nodig hebben om data te versturen zijn veel goedkoper dan de sensoren van de andere operatoren. Bovendien gaan deze chips ook tot 20 jaar mee. Het werd al het Twitter van de telecom genoemd. Ze maken het mogelijk om datapakketjes te transporteren. Maar foto’s of chatsessies kunnen gewoon weg niet over hun netwerk verstuurd worden omdat ze te zwaar zijn.

Het netwerk wordt op dit moment dus gezien als een interessante partner en niet als een bedreiging. Heel wat investeerders geloven in het potentieel van de starter op het vlak van smart measuring, mobility en smart cities.

Meer informatie? Contacteer ons

 

Ontdek nog meer over deze IoT technologie: