Een slim camerasysteem tegen overtreders

Terug naar oplossingen

Problematiek

Een van de uitdagingen van een toekomstgerichte stadsontwikkeling is te beletten dat niet-vergunninghouders de winkelstraten kunnen binnenrijden. Doorgaans wordt de toegang belemmerd met beweegbare paaltjes voorzien van een kaartlezer. Het onderhoud hiervan, alsook het vaststellen en verbaliseren van overtreders, vergt echter een aanzienlijk budget.

Oplossing

Traxgo ontwikkelde een intelligent camerasysteem tegen overtreders, waarbij het niet langer nodig is om fysieke belemmeringen te plaatsen.
Deze oplossing bestaat uit:

  • Een slimme camera die nummerplaten leest en doorgeeft aan het Traxgo-platform
  • Een witte lijst met nummerplaten van vergunninghouders
  • Een gebruiksvriendelijke beheerinterface voor de politie- en stadsdiensten
  • Een export met alle overtredingen naar het politieplatform

Hoe werkt het?

De dienst mobiliteit of toerisme voorziet een witte lijst die mensen met een geldige vergunning doorgang verleent. Het systeem herkent die vergunninghouders op basis van hun nummerplaat waardoor zij zich vrij door de winkelstraten kunnen begeven. Zo hoeven ze niet te beschikken over speciale pasjes of toegangscodes. Eenvoudig, efficiënt en gebruiksvriendelijk!

Heeft uw gemeente interesse? We helpen u met plezier.

Contacteer ons