Volgsysteem voor voertuigen brengt rijgedrag in kaart

Terug naar nieuws

Volgsysteem voertuigen brengt rijgedrag in kaart voor ecodrivingWist u dat bedrijven door het toepassen van ecodriving tot wel 15% kunnen besparen? Het monteren van een volgsysteem in hun voertuigen stelt beheerders van een wagenpark in staat om op een zeer eenvoudige manier het rijgedrag van de chauffeurs in kaart te brengen. Met de verzamelde gegevens kunnen ze vervolgens aan de slag om volop in te zetten op de principes van ecodriving. Op basis van analyses van het rijgedrag kunnen bijkomende opleidingen en coaching worden voorzien, om medewerkers zo te stimuleren om zuiniger en veiliger te rijden.

Volgsysteem voertuigen helpt bedrijven besparen

De real-time gegevens uit het volgsysteem voor voertuigen zijn goud waard. Zij vormen namelijk de basis voor verdere acties die tot aanzienlijke besparingen kunnen leiden. Deze kunnen grofweg in twee verschillende groepen worden ingedeeld. Allereerst kan voor het wagenpark zelf worden bespaard. Zuiniger rijden zal automatisch resulteren in lagere brandstofkosten. Doordat er heel wat veiliger wordt gereden zullen er minder kosten zijn voor schadegevallen. Ook verminderde onderhoudskosten als gevolg van een lagere slijtage zijn een positief gevolg van ecodriving. Een tweede domein dat vaak over het hoofd wordt gezien is het menselijke aspect. De chauffeurs zullen zich tijdens het rijden veiliger voelen en minder stress ervaren. Dit zal het ziekteverzuim beperken en het personeelsverloop verminderen.

Zuiniger en groener wagenpark dankzij ecodriving

Maar ecodriving is uiteraard veel meer dan alleen besparen. Het is bovenal een win-win voor iedereen: bedrijven, medewerkers, andere weggebruikers én het milieu. Want onnodige verspilling van brandstof wordt hiermee tegengegaan en de verminderde CO2-uitstoot leidt tot een zuiniger, efficiënter en groener wagenpark. Bent u helemaal overtuigd van de meerwaarde van een volgsysteem voor de voertuigen van uw bedrijf? Neem vrijblijvend contact met ons op, dan bekijken wij samen hoe ook u tijd én geld kan besparen met het toepassen van ecodriving.

Meer informatie? Contacteer ons