Voorwaarden Vlaamse Subsidies Voor Verkeersveilige Vrachtwagens

Terug naar vorige

Subsidies voor Traxgo’s bandenspanningscontrolesysteem

Welke ondernemingen?

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet de onderneming voldoen aan de onderstaande voorwaarden. De onderneming:

  • moet minstens 1 motorvoertuig of samengesteld voertuig hebben dat bedoeld is of gebruikt wordt voor het vervoer van goederen over de weg en waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht (MTT) meer dan 3,5 ton bedraagt. Het voertuig moet ingeschreven zijn in België.
  • moet een exploitatiezetel hebben in het Vlaams Gewest.
  • moet een aanvaarde rechtsvorm hebben (eenmanszaak, nv, bvba ...)
  • mag geen onderneming in moeilijkheden zijn.
  • mag niet (rechtstreeks of onrechtstreeks) voor 50% of meer door een administratieve overheid worden gecontroleerd.
  • moet voldoen aan de Europese de-minimisverordening, die bepaalt dat de Europese Commissie overheidssteun toestaat zolang die onder een bepaalde grens blijft.

Welke uitgaven?

De subsidie moet gebruikt worden voor

  • de uitgaven voor extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan wat de wet voorschrijft, zoals rijassistentie- en camerasystemen (bv. een extra dodehoekspiegel of -camera), aslastmeters, camerasystemen voor achterwaarts parkeren en rijden, ...

Een gedetailleerde lijst van alle uitgaven die in aanmerking komen voor deze subsidie is opgenomen als bijlage bij het ministerieel besluit.
Onder uitgaven wordt verstaan de aankoop, huur of leasing van de in aanmerking komende diensten en goederen. De uitgaven (contracten of facturen) moeten betrekking hebben op vrachtwagens van meer dan 3,5 ton en dateren van na 1 januari 2017.

Systemen die in aanmerking komen

Het Traxgo bandenspanning monitoring systeem

Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal (exclusief btw en plaatsingskosten):

  • 100.000 euro per onderneming voor uitgaven die u maakt over drie kalenderjaren (in dit geval 2017, 2018 en 2019). De genoemde maatregel wordt voor 80 procent terugbetaald
  • 3.000 euro per vrachtwagen.

Zodra de aanvraag correct is ingediend, krijgt de onderneming een ontvangstbevestiging op het opgegeven e-mailadres.

Bij een normale doorloop van het aanvraagdossier krijgt de onderneming binnen 3 weken een mail met de beslissing en, in het geval van een goedkeuring, de mededeling dat de betalingsopdracht is gegeven.

Wenst u meer informatie over een totaaloplossing of oplossing op maat?
Stuur ons uw vraag door. Wij helpen u met plezier verder.

SUBSIDIES VOOR BANDENSPANNINGSCONTROLESYSTEEM

CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE

Ontdek ook alles over: