Check In At Work registratie

Verplichte aanwezigheidsregistratie

Onze toepassingen

Checking At Work

Checking At Work | Verplichte aanwezigheidsregistratieVia CheckInAtWork - de juiste schrijfwijze voor "Checking At Work" - registreren aannemers de werknemers die voor hen werken in onroerende staat uitvoeren op werven. Dankzij het eenvoudige registratie systeem is er altijd een overzicht van wie waar en wanneer aanwezig is.

CheckInAtWork is een principe dat in het leven geroepen werd door de RSZ. Daarmee wil het sociale fraude tegengaan. CheckInAtWork stelt dat aannemers die werken in onroerende staat uitvoeren met een totale waarde van minstens 500 000 euro excl. BTW, aanwezigheden van hun werknemers moeten registreren.

De regelgeving m.b.t. deze registratie werd ingevoerd vanaf 1 april 2014 en kende sindsdien al enkele aanpassingen. Sinds 2015 zijn er ook boetes aan verbonden. Betrokkenen die zich niet aan de CheckInAtWork-principes houden, zullen daarbij een aardige som betalen.

Checkinatwork registratie (bvb. met een mobiele app)

Er zijn verschillende kanalen via welke ze de aanwezigheden kunnen registreren. Zo kan dat via een computer, met een CheckInAtWork-app op de smartphone, via een prikklok, … De hoofdaannemer bepaalt doorgaans welk kanaal hij hanteert op zijn werf. Daarover moet hij steeds duidelijk communiceren. Vaak gebeurt het dat de hoofdaannemer de keuze voor het kanaal verschuift naar de onderaannemers.

Aan de CheckInAtWork-regelgeving is natuurlijk heel wat administratief werk verbonden. Zeker manuele aangiftes die via een computer gebeuren, kunnen kostbare tijd eisen die u beter in iets anders kunt investeren. Bovendien is er dan nog eens kans op menselijke fouten. Vandaar dat kiezen voor een geautomatiseerde slimme oplossing geen domme zet is.

Traxgo is expert op vlak van tijdregistratiesystemen en kan u tal van oplossingen voorstellen om de verplichte tijdregistratie vlot en foutloos te laten verlopen. Zo ontloopt u heel wat onnodig manueel werk en bent u meteen in orde met CheckInAtWork.

Interesse? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek!

Meer informatie? Contacteer ons