ConstruBadge

Visueel identificatiemiddel voor arbeiders

Onze toepassingen

ConstruBadge

ConstruBadge - identificatiemiddel voor arbeiders in de bouwWat is de ConstruBadge?

De ConstruBadge dient als visueel identificatiemiddel voor bouwarbeiders. De arbeiders moeten hem  zichtbaar dragen wanneer ze bouwwerven betreden.

Wat is het doel van de badge?

De ConstruBadge is een gevolg van het strategisch plan waarmee de sociale partners van de bouwsector een klimaat van gezonde concurrentie willen scheppen en zo sociale dumping de kop indrukken.

Welke gegevens staan er op de ConstruBadge?

Op de badge staan alle gegevens die nodig zijn om de arbeider te identificeren: zijn foto en naam, de naam van zijn werkgever, hun identificatienummers, kaartnummer, barcode en geldigheidsdatum.

Wie ontvangt een ConstruBadge?

Een bouwarbeider die gekend is bij de RSZ krijgt automatisch een ConstruBadge. U hoeft die dus zelf niet aan te vragen. Het gaat om zowel arbeiders van Belgische bouwbedrijven, als arbeiders van buitenlandse werkgevers die een arbeid uitvoeren op Belgische bodem. Ook uitzendkrachten die onder die categorieën vallen, krijgen een badge.

Het kan zijn dat de werkgever de badge van zijn werknemers ontvangt. Dat zal enkel gebeuren in volgende gevallen:

  • De arbeider heeft geen officieel verblijfsadres in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk of Duitsland;
  • Een vervangbadge werd aangevraagd voor de arbeider.

Mijn arbeider ontving geen ConstruBadge, hoe komt dat?

Wanneer u een nieuwe arbeider tewerkstelt, dan moet u dat eerst melden bij het sociaal secretariaat. Dat moet u zo snel mogelijk doen zodat de ConstruBadge opgemaakt kan worden. Enkel wanneer de RSZ beschikt over gegevens van die arbeider, zal hij een badge ontvangen.

Het kan ook voorvallen dat uw arbeider geen ConstruBadge ontving omdat hij niet gedomicilieerd is in België. Daardoor is er geen foto beschikbaar bij het Rijksregister. Vooraleer de badge kan aangemaakt worden, zult u een foto van die arbeider moeten uploaden via het online portaal. Zo kan de ConstruBadge zo snel mogelijk opgemaakt worden.

Ook langdurig arbeidsonbekwame personen en gepensioneerden krijgen niet automatisch een ConstruBadge. Zij zullen die enkel ontvangen wanneer ze aangeven dat ze het werk zullen hervatten.

Hoe meld ik mij aan op de online toepassing?

U ontvangt automatisch een brief met daarin een toegangscode om aan te melden op het portaal. Aan de hand van uw KBO-nummer en de code kunt u vervolgens een account aanmaken. Nadat u uw account geactiveerd hebt, kunt u onder meer een overzicht van alle ConstruBadges downloaden, een vervangbadge aanvragen, een foto uploaden indien die ontbreekt voor een arbeider én andere gebruikers uitnodigen om het platform te gebruiken.

Voordelen van de ConstruBadge?

Naast een identificatiemiddel, is de ConstruBadge ook een handig instrument om te gebruiken bij tijdregistratie via de Traxgo Track-and-Trace toepassing. Aangezien de badge al over de RSZ-gegevens van de arbeider beschikt, kunt u dus makkelijk aanwezigheden bijhouden op de werf.

Meer informatie? Contacteer ons

 

Lees ook: