Check In At Work

Automatische aanwezigheidsregistratie met Checkinatwork

Werfregistratie

Check In At Work bouw

De regering besliste dat men de sociale dumping en fraude op werven het best kan opsporen via een elektronische aanwezigheidsregistratie. Via Check In At Work (CIAW) doet de aannemer aangifte van alle personen die werken in onroerende staat verrichten. Dit gebeurt doordat zij zich vóór aankomst op de werkplaats - dus alvorens de werf te betreden - in het systeem aanmelden. Het systeem registreert wie, op welk moment, en op welke plaats, aanwezig is. De verplichting geldt voor werven met een totale kost van tenminste 800.000 euro (excl. btw). Vanaf 1 januari 2016 wordt dit bedrag herleid naar 500.000 euro en verdere wijzigingen zullen worden aangekondigd.

Check In At Work

Wie moet geregistreerd worden?

Het gaat o.a. om alle personen die werken in onroerende staat uitvoeren op de werkplaats: zelfstandigen, arbeiders, actieve vennoten die zelf werken uitvoeren, interimarbeiders, stagiairs, buitenlanders enz.

Wie doet de aangifte Check In At Work voor de bouw? 

De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de elektronische aanwezigheidsregistratie voor de ganse werf. Maar hij kan contractueel opleggen dat de onderaannemers zelf instaan voor de registratie. De werkgever is verantwoordelijk voor de registratie van zijn eigen werknemers. De zelfstandigen zijn in principe verantwoordelijk voor hun eigen registratie.

Wanneer moet de registratie gebeuren?

De registratie gebeurt vooraleer de persoon aan het werk gaat en moet dagelijks en voor elke werkdag gebeuren. Het systeem laat toe om tot maximaal 36 dagen op voorhand te registreren.

Wenst u meer informatie over automatische aanwezigheidsregistratie met Check In At Work? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het formulier op onze website. Ook voor andere oplossingen m.b.t. digitalisatie in de bouwsector kan u bij ons terecht. Wij kunnen u helpen om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren op het gebied van track en trace (o.a. het opvolgen van werfmateriaal), monitoring en software.

Meer informatie? Contacteer ons

 

Ontdek ook alles over: